Home
Videos uploaded by user “Sy Tong Phu”
Khmer rouge Vietnamese War 1975 1978  VN version 1 4
 
15:01
1/ Lịch sử giữa người Khmer và Việt Nam cho thế hệ sau biết. 2/ Không ai biết những gì xảy ra sẽ đóng cửa tất cả các trại tị nạn, đừng bao giờ buộc tội Liên Hợp Quốc Cao Ủy tỵ nạn. Từ năm 1978 đến năm 1990, Cao Ủy Kỳ tị nạn đã dành rất nhiều thời gian và tiền cả triệu dollas cho tất cả các người tị nạn trên thế giới. Cảm ơn tất cả có sự hiểu biết.
Views: 1448 Sy Tong Phu
Drunk College Girls In Some Wild Parties!
 
02:56
WildGirl
Views: 128439 Sy Tong Phu
Vietnamese Refugee Camp Site 2 Dongrek
 
04:41
Câu chuyện thực của tất cả những người tị nạn Việt Nam ở trại Site Two ; cá nhân tôi đã được sống ở trại Site Two.
Views: 187 Sy Tong Phu
Prison's flash mob Michel Jackson's songits realy nice
 
04:27
Nice video 2013-12-12
Views: 46 Sy Tong Phu
June 24 1979 Vietnamese Boat People  The Price of Freedom
 
04:46
Không ai biết những gì xảy ra sẽ đóng cửa tất cả các trại tị nạn, đừng bao giờ buộc tội Liên Hợp Quốc Cao Ủy tỵ nạn. Từ năm 1978 đến năm 1990, Cao Ủy Kỳ tị nạn đã dành rất nhiều thời gian và tien cả triệu dollas cho tất cả các người tị nạn trên thế giới. Cảm ơn tất cả có sự hiểu biết.
Views: 128 Sy Tong Phu
A Visit to Site 2  Part 1
 
07:38
Trại Site Two là nơi tất cả người tị nạn Việtnam không thể quên về cuộc sống tại nơi đó, cá nhân tôi đã được sống ở trại Site Two.
Views: 56 Sy Tong Phu
Sep 13, 2013 11 27pm  Facebook
 
06:36
Clip funny
Views: 23 Sy Tong Phu
Apr 20, 2013 3 12pm  Facebook
 
04:20
Bad Acton clip (VN)
Views: 34 Sy Tong Phu
Khmer news Hang Meas HDTV on 24 July 2013 Part3 8
 
10:31
Hang meas cambodia news
Views: 2 Sy Tong Phu
005
 
02:45
005
Views: 2 Sy Tong Phu
Site 2  Part 2
 
07:26
Views: 44 Sy Tong Phu
Sep 13, 2013 11 17pm  Facebook
 
00:47
Funny Clip
Views: 8 Sy Tong Phu
056
 
01:51
056
Views: 4 Sy Tong Phu
Sep 14, 2013 2 54pm  Facebook
 
00:59
Nce police man
Views: 25 Sy Tong Phu
To Yen Phuong  Facebook
 
00:46
A message important for all friends to pay attention when take a walk on riverside or lakeside have to be careful the Nature of thing, please to see this video clip. Thank you for all yours attention. (Un message important pour tous les amis de faire attention quand faire une promenade au bord du fleuve ou d'un lac faut faire attention la nature de la chose, s'il vous plaît voir cette vidéo. Nous vous remercions de toute vôtre l'attention) .
Views: 36 Sy Tong Phu
Dongrek Site 2 part 3
 
06:50
Views: 137 Sy Tong Phu