HomeПутешествияRelated VideosMore From: hudysportcz

Mammut Eigerjoch Advanced IN Hooded Jacket Men

10 ratings | 3776 views
Mammut Eigerjoch Advanced z limitované kolekce Eiger Extreme je propracovaná izolační bunda kombinující přírodní materiál a nejmodernější technologie. Horolezec Marek Holeček bundu testoval v antarktických podmínkách. Detail bundy na eshopu 👉 http://bit.ly/Eigerjoch
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Liquid bend (6 months ago)
Talk English

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.