HomeПутешествияRelated VideosMore From: hudysportcz

Mammut Broad Peak IN Hooded - Pánská péřová bunda

1 ratings | 3232 views
Péřový svetr je nezbytnou a celoroční záležitostí pro každého outdooráře. Stejný typ má v oblibě i náš špičkový horolezec Marek Holeček a nechyběl mu ani při letošním prvovýstupu na osmitisícovku Gesherbrum I. Podívejte se na detail péřovky Mammut Broad Peak IN Hooded: http://bit.ly/MammutBroadPeak
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.